پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

چهار شنبه، 15 آذر 1402 (Wed, 6 Dec 2023) | 20:12:33
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛


آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی2600
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی3099
3 محرومیتمشاوره قضایی2418
4 خیانتمشاوره قضایی3073
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی2247
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی2702
7 فروش زمینمشاوره قضایی2319
8 اجراییه چکمشاوره قضایی3312
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی2179
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی3145
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی2332
12 مواد مخدرمشاوره قضایی2602
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی3420
14 جعلمشاوره قضایی2549
15 طلاقمشاوره قضایی2361
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی2653
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی2981
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی2247
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی3585
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی2226
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی2360
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی2938
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی2411
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی3385
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1995
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2609
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی2095
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی2196
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی12179
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی2174
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی2216
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی2476
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی2176
34 وکالتمشاوره قضایی2259
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2604
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی2181
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی2074
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی2336
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی10297
40 مهریهمشاوره قضایی2480
41 تجارتمشاوره قضایی2773
42 تهاترمشاوره قضایی2358
43 اعسارمشاوره قضایی2226
44 وکالتمشاوره قضایی2171
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی2384
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی2039
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی3395
48 معامله معارضمشاوره قضایی3315
49 چک حقوقیمشاوره قضایی2279
50 نفقهمشاوره قضایی2262
51 صلاحیتمشاوره قضایی2163
52 صلاحیتمشاوره قضایی1996
53 سرقفلیمشاوره قضایی2259
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2029
55 با سلام مشاوره قضایی1808
56 حصر وراثتمشاوره قضایی2224
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی2826
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی3039
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی2313
60 جعلمشاوره قضایی2571
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی3296
62 سهم الارثمشاوره قضایی2146
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی7026
64 جعلمشاوره قضایی2029
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی3871
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1930
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی2134
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1943
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1829
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی2349
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی2272
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی2206
73 سرقفلیمشاوره قضایی1954
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1959
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی2093
76 ارثمشاوره قضایی2116
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی2180
78 نشوزمشاوره قضایی1859
79 تمکینمشاوره قضایی1922
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی2751
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی2042
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی2177
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی4676
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2226
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی2041
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی17114
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2460
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی2063
89 سربازیمشاوره قضایی1908
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی4564
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1915
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی2133
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی2882
94 کلاهبراریمشاوره قضایی2052
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی2118
96 قراردادمشاوره قضایی1972
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2027
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی2223
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی2503
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی2088
101 ارثمشاوره قضایی1970
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی4675
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی2197
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی2313
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1892
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی2298
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی9845
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1909
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی2148
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1911
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی2256
112 جعلمشاوره قضایی1991
113 ارثمشاوره قضایی2005
114 ارش البکارهمشاوره قضایی4210
115 مجازاتمشاوره قضایی1921
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی2721
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1896
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی2268
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی2081
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1966
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی2045
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1979
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی2742
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2565
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2450
126 طلب مالیمشاوره قضایی1783
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی2232
128 نحلهمشاوره قضایی1999
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1949
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی7515
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی2090
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی2011
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1794
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی2298
135 سربازیمشاوره قضایی2023
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی2108
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی22371
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی2166
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی2377
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی3086
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی2270
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1919
143 چه جوری بگممشاوره قضایی2530
144 طلاقمشاوره قضایی2076
145 زمین ارثیمشاوره قضایی2280
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی2097
147 ارث مادریمشاوره قضایی2439
148 مهریهمشاوره قضایی1992
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی2145
150 حکم حجرمشاوره قضایی2164
151 ارثمشاوره قضایی1947
152 سوالمشاوره قضایی1914
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی2265
154 سفتهمشاوره قضایی2024
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی2215
156 ارثمشاوره قضایی1985
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی2105
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1891
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1976
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1904
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی3243
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2567
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی4783
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی3282
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی3204
166 شهادتمشاوره قضایی1737
167 تغییر سنمشاوره قضایی2257
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی2313
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی2017
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی7940
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی3414
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1948
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی2255
174 وصول طلبمشاوره قضایی1926
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی13199
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4939
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی2080
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی2822
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی2002
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی2365
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی2183
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی2366
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی2802
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی10899
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی2632
186 بیماری روحیمشاوره قضایی2159
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی2221
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی2053
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی2587
190 مضاربهمشاوره قضایی2203
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی2014
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی3178
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1994
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی2844
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1904
196 توجیهیمشاوره قضایی1826
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی2053
198 سفیدامضامشاوره قضایی2918
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی4788
200 دعوتنامهمشاوره قضایی4985
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی2313
202 صلح نامهمشاوره قضایی9867
203 سوالمشاوره قضایی2002
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی3580
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1766
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی2432
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1953
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1906
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی2164
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی2753
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1886
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی2149
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی2330
214 تغییر سنمشاوره قضایی2379
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1916
216 حقوق زنمشاوره قضایی2022
217 وازکتومیمشاوره قضایی2584
218 مشاورهمشاوره قضایی2136
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی2237
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1988
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی2710
222 ارث میراثمشاوره قضایی2134
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی2291
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی2219
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی2111
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی4294
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی2729
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی2277
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1959
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی2217
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1945
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی2514
233 جزامشاوره قضایی1937
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی2185
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1949
236 مشاورهمشاوره قضایی1996
237 وثیقهمشاوره قضایی2017
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی2031
239 ارثمشاوره قضایی1944
240 جعل امضاءمشاوره قضایی3766
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی4059
242 ارثمشاوره قضایی1977
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی2257
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی2550
245 تغیر سنمشاوره قضایی2392
246 طلاقمشاوره قضایی1973
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی8133
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی4241
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی2411
250 ماهوارهمشاوره قضایی2210
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی3665
252 سوالمشاوره قضایی1903
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1997
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1931
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی4549
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی2517
257 محکومیت چکمشاوره قضایی2184
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی2372
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی2852
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی4644
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی2218
262 سوالمشاوره قضایی2148
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی2191
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2751
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی2306
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی2315
267 اسید پاشیمشاوره قضایی2872
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی2485
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی2553
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی2625
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی3604
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی2542
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی2517
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی12381
275 سوال درس جزامشاوره قضایی2389
276 چک کیفریمشاوره قضایی2353
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی2070
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی2415
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی2234
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی22244
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی4820
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی2483
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی8810
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی2723
285 مهریهمشاوره قضایی2473
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی3970
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی3305
288 قذفمشاوره قضایی2654
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی2324
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی3534
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی2578
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی2501
293 جهیزیهمشاوره قضایی2664
294 جهیزیهمشاوره قضایی2232
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی2793
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی2782
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی2337
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی5709
299 سابقهمشاوره قضایی2354
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی2282
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی2703
302 تصادفمشاوره قضایی2390
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی3225
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی3099
305 هیات امنامشاوره قضایی2467
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی2839
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی2354
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی3257
309 مهریهمشاوره قضایی2358
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی2867
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2996
312 ورود ثالثمشاوره قضایی2476
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2997
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی2716
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی3211
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی3867
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی3520
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی4317
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی3846
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی3685
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی2486
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی4546
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی4729
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی4419
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی2485
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی5973
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3913
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی2623
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی11305
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی2807
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی3383
332 سو پیشینهمشاوره قضایی5702
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی2655
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی2579
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی5285
336 نفقه همسرمشاوره قضایی2779
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی3083
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی2644
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2946
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی3028
341 مهریهمشاوره قضایی2622
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2929
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی2941
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی3074
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی2522
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی3376
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی3278
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی2532
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی3811
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی3265
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2906
352 طلاق زنمشاوره قضایی2929
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی3706
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی5338
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی3146
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی3007
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی4078
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است